מאמרים, כתבות וקישוריםמאמרים

הגישה לחינוך מחוננים בעולם כולו הנה גישה המתחילה מזיהוי וממשיכה לאיפיון ומשם לעיצוב תוכניות האמורות להוציא אל הפועל את הכישורים הטמונים במחוננים בכוח.
מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה ובדק את ההישגים של מחוננים בגיל מבוגר: התלמידים המחוננים ירוויחו בבגרותם יותר מהתלמידים הרגילים עוד עולה מהמחקר אותו הציג פרופ’ ברוך נבו בכנס בנושא "מחוננים בישראל" שנערך באוניברסיטת חיפה כי אין הבדלים בין מחוננים ללא מחוננים מבחינת שביעות הרצון מהחיים בגיל הבגרות.