קורסים ופעילויותמערכת מצטייני אזור

  טוב, אז קיבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת:

 

 

   

 

                                              

                          -  מה מסתתר מאחורי שמות הקורסים???

                          -  במידת הצורך, בקורס "אלקטרוניקה למתחילים" לכתות ו יותאמו התכנים גם לתלמידים מנוסים.