קורסים ופעילויותמערכת מחוננים ה

טוב, אז קיבצנו עבורכם את כל הקורסים לטבלא אחת: - השנה בוחרים את המפגש השני!

 

           

                             

  • אז מה עומד מאחורי שמות הקורסים??? (בקשנו מהמורים לתאר בכמה מילים מה יהיה בכל אחד מהקורסים)
  • ממשיכים ללמוד באותה הכיתה במפגש הראשון והשלישי. את הקורס במפגש השני ניתן לבחור בטופס ההרשמה. 
  • בטופס ההרשמה הוספנו גם תרשים מצב ההרשמה.
  • במקרים חריגים תתאפשר חריגה מסויימת מהמספר המקסימאלי של הנרשמים.