בלוגים

פילוסופיה

פילוסופיה

12:12 06.02.2011

הפילוסוף לוינס טוען, כי המערב לא הצליח לעמוד במשימה הבסיסית ביותר , שהציבה לעצמה בתחילת דרכה אצל סוקרטס: הדאגה לאני. לוינס, טוען כי יש להגן על האדם מפני מה שמבטל את ייחודיותו.

האם אתם מסכימים לטענותיו של לוינס?

תשובה לשאלה שבועית
נטע גולן
06:31 26.02

פילוסופיה

12:10 06.02.2011

מדוע הכנסייה התנגדה התנגדות נחרצת לתגליותיו של גלילאו? מאיזו אמת חששה הכנסייה?

תשובה לשאלה השבועית
איתן גנירם
12:03 04.11
פילוסופיה
אור קלוו
05:07 20.08
תשובה
תום אוליבר
05:07 14.04
תשובה לשאלה שבועית
נטע גולן
06:26 26.02

פילוסופיה

14:35 02.01.2011

תיאוריות אובייקטיביות של התבונה טוענות כי באנושות מושרשת באופן מהותי תבונה אוניברסלית. האם אתם מסכימים לכך? הביאו דוגמאות הקשורות לחברה הישראלית.

 אפלטון סובר, כי התבונה של האדם לא צריכה להיות כפופה לעקרון התועלת העצמית כי אם לאידאה (רעיון) תבונית-אוניברסלית של הצדק הכללי ולטובתו של הציבור.

בדקו במסרים שונים המופיעים בתכניות טלוויזיה בהם אתם צופים, בעיתונותמ ובכלי מדיה נוספים – האם מסרים אלו קרובים לרעיון של אפלטון. הביאו דוגמאות.

אביבית